Otázka

Přítel vlastní čistírnu a zkusili jsme si požádat o program COVID - Gastro - uzavřené provozovny za podzim. Přítel sice neměl zavřeno, ale měl pokles tržeb o 40%. Zatím nám to ještě nezamítli ,ale již naznačili, že vzhledem k tomu, že neměl zavřeno, tak nemá nárok. Jak to prosím skutečně je a o co by si mohl za toto období zažádat? Pak se opakovala stejná situace i teď z jara ,ale to již měl zavřeno zcela.

Odpověď

Vznik možnosti podání žádosti o podporu COVID - Gastro - Uzavřené provozovny byla podmíněna tím, že podnikatel podniká v oboru, který je přesně vymezený Přílohou 2 Výzvy. Čistírna by spadala do sektoru ,,Maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách." Jak je však v příloze výzvy uvedeno, vyjmuty jsou provozovny, jež měly výjimku a mohly mít otevřeno. To je i případ čistíren. Z podpory COVID - Gastro - Uzavřené provozovny Vás tato podmínka bohužel vylučuje.

Podmínky ostatních plošných podzimních programů (například kompenzační bonus či COVID - Nájemné) byly taktéž vázané na zákazu podnikání a na Vás se tedy nevztahují.

Jarní programy (Kompenzační bonus 2021 či COVID 2021) jsou navázány na 50% pokles příjmů, nikoliv na uzavření provozovny. Pokud tedy takového poklesu dosáhnete a zároveň splníte další podmínky, budete na ně mít nárok.