Dobrý den,

v prvé řadě je potřeba zařídit živnostenské oprávnění – a to v oboru holičství, kadeřnictví. Pro získání je nutné splnit zákonné podmínky, zejména doklad o vzdělání v oboru nebo příbuzném oboru. nebo doložení praxe v minimální délce 6 let

Nezapomeňte ani např. na komunikaci se stavebním úřadem – od kterého budete potřebovat souhlas k užívání prostor pro účely kadeřnické a holičské činnosti. Zde je potřeba vypracovat projektovou dokumentaci, která bude splňovat zákonné podmínky a bude prokazovat, že ve Vašem podniku budou dodržovány veškeré bezpečnostní normy a zároveň i normy protipožární ochrany. Tento bod se na Vás nevztahuje, pokud budete kadeřnické a holičské služby provozovat z domova.

S podnikáním v oboru kadeřnictví-holičství jsou taktéž spojeny tři základní oblasti – personál, finance a místo výkonu podnikání. Všechny tyto tři složky musí být právně ošetřeny a zároveň jsou společné a všeobecné pro další typy podníkání.

Pokud Vás tyto byrokratické náležitosti neodradily od startu Vašeho podníkání, přeji Vám mnoho zdaru a úspěchu

Jan Jirmus