Dobrý den,

v tomto případě je nutné ověřit si, jestli je dané logo chráněné ochrannou známkou. Ochranná známka je projevem ochranny duševního vlastnictví, pomocí které chrání firmy sebe a své výrobky (např. jméno, fráze či právě Vámi zmíněné logo).  Databázi ochranných známek provozuje Úřad průmyslového vlastnictví a můžete ji nalézt zde. Je-li toto logo chráněno ochrannou známkou, můžete si zažádat o právo toto logo používat na výrobcích prostřednictvím tzv. licenční smlouvy. V opačném případě může majitel ochranné známky žádat soud, aby nařídil stažení z trhu. Také má nárok na náhradu případné škody.

Porušení práv z ochranné známky je taktéž trestným činem (srov. s § 268 zák. č. 40/2009 Sb., Trestního zákoníku), za který můžete být potrestán zákazem činnosti, propadnutím věci či odnětím svobody.

Pokud dané logo není chráněno ochrannou známkou, je naprosto v pořádku tyto věci prodávat.

S pozdravem

Jan Jirmus