Dobrý den. Chci se zeptat jak postupovat když mi z finančního úřadu přišel neformální email ze nemam právo zadat o kompenzační bonus. Chtěji po mě dokládat nesmyslné věci jak email konverzacci ( klienti se objednávají ale tefonicky ) a přitom vím já nejlíp že mam propad tržby o víc jak 30%. Vím že nejsem jediná kdo to řeší. A vím že třeba moje kafernice kompe.bon. dostala bez překážek. Jsem bezradna . Přitom vždy předtím mi komp. bonus byl uznán Děkuji moc za radu Martina Knapová

Krátká odpověď:

Dobrý den, na podobný dotaz poradna odpovídala a zároveň odpověď zveřejnila na webu Podnikatelských odborů. Citace: Jelikož vyhodnocování jednotlivých žádostí je zřejmě individuálně posuzováno, je třeba situaci – tak jak ji popisujete – předložit příslušnému úřadu. Pokud Vám bylo zasláno nějaké oficiální rozhodnutí o nevyhovění Vaší žádosti, je třeba na toto včas reagovat, a to bližším vysvětlením Vaší situace s uvedením veškerých okolností, na kterých svoji žádost stavíte. Můžete použít níže uvedená konkrétní ustanovení právních předpisů pro podpoření argumentace. V každém případě se však doporučuje při komunikaci s příslušným orgánem dodržet zdvořilé jednání. Dle zákona č. 519/2021 Sb. o kompenzačním bonusu pro rok 2022 účinného od 24. 12. 2021 má na kompenzační bonus nárok osoba samostatně výdělečně činná, osoba vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr a osoba společníka společnosti s ručením omezeným, pokud je dotčena na své činnosti. Konkrétně potom dle ustanovení § 8 odstavce 1 tohoto zákona se činnost povazuje za dotčenou, pokud výše příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z této činnosti nepřekročila ve srovnávaném období 70 % průměrné měsíční výše těchto příjmů plynoucích z téže činnosti ve srovnávacím období (tedy stručně řečeno: pokles příjmů o 30 %). Činnost se nepovažuje za významně dotčenou, pokud je pokles příjmů zjevně způsoben převážně jinými důvody než dopadem opatření podle § 1 (krizovými, mimořádnými nebo ochrannými opatřeními), péčí o dítě v souvislosti s onemocněním COVID-19 či nařízenou karanténou nebo izolací. Také vám zasílám odkaz na článek: https://www.podnikatel.cz/clanky/bernaky-odmitaji-vyplacet-kompenzacni-bonus-pouzivaji-pri-tom-nezakonne-postupy/?fbclid=IwAR1B9SElfQqaSCsl8G0HFupeAIAlgJuPGD--GemdAFdZ396RNIk_h6gdpOw#h22 Hezký den Zuzana Machová Tajemnice Podnikatelských odborů.


Obsah odpovědi: