Dobrý den, 

start takovéhoto typu podnikání může být ošemetné – jedná se totiž o loterii, tak, jak je definována v §§ 18-26 Zákona o hazardních hrách, č. 186/2016 Sb. Je nutné upozornit, že hazardní hry podléhají přísné zákonné regulaci a dozoru, je proto důležité splnit všechny podmínky dané zákonem (např. slosování ceny za účasti notáře, zřízení loterijní komise, dodržení zákonných omezení, ohlašovací povinnost vůči Celnímu úřadu apod.).

Takovýto typ podnikání ovšem dle § 3 odst. 3) písm b) Živnostenského zákona, č. 455/1991 Sb., živností není. Základní povolení k provozování hazardní hry, tj. i loterií, vydává Ministerstvo financí (§ 86-96 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách). Správní poplatek je stanoven na částku 5.000 kč za přijetí žádosti o vydání povolení a částku 3.000 kč za přijetí žádosti o jeho změnu (položka 21 přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).

Ve shrnutí: tento typ výdělečné činnosti je legální, upozorňujeme však na značné komplikace spojené s právní úpravou týkající se provozování hazardních her, buďte proto nanejvýš pečlivá při zakládání takovéhoto byznysu.

S pozdravem

Jan Jirmus