Pravidla pro provoz venkovních prostor stravovacích zařízení (zahrádek) jsou stanovena mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. Toto opatření je vydané na základě zákonného zmocnění, a to především na základě ust. § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2. Na základě uvedeného zákona má Ministerstvo zdravotnictví (mimo jiné) pravomoc stanovit podmínky pro provozování některých služeb. Povinnost postoupit test na koronavir, očkování či prodělání tohoto onemocnění je tedy stanovena v souladu se zákonem (není protizákonná) a je nutné ji dodržovat (i v případě nesouhlasu s takovouto povinností). V opačném případě je třeba počítat se sankcí v podobě vysokých pokut (až 10 tis. na místě, případně až 1 mil. v případě řízení). 

Faktem však je, že v případě kontroly je Vaší povinností nechat PČR se legitimovat. Ohledně dalších dotazů PČR či hygieny je možné odmítnout výpověď s tím, že byste mohli sobě nebo osobě blízké způsobit trestní stíhání pro správní delikt. Nemůžeme však zaručit, že následně nebudou již příslušné orgány věc nějakým způsobem dále řešit a odmítnutí výpovědi Vás tedy zaručeně ochrání před případnou sankcí. Zde uvedené však v žádném případě neberte jako vyzývání k nedodržování příslušných opatření, ale pouze jako upozornění na legální možnost odepření výpovědi. Jak je již uvedeno výše, opatření Ministerstva zdravotnictví jsou vydána v souladu se zákonem, a je tedy třeba je dodržovat. 

Co se týče druhého dotazu - zda byla podána žaloba - tak v současné době nemáme žádné informace, že by k podání žaloby v dané věci došlo. Nicméně informace o podaných žalobách nejsou obecně veřejnou záležitostí, tedy nelze vyloučit, že žaloba týkající se této záležitosti podaná byla. 

S pozdravem 

Anežka Rejzková