Dobrý den. Jsem kadeřnice a zároveň majitelka kadeřnického salonu, kde ještě poskytujeme i jiné služby. Přišel mi e- mail z dotačních programů (pomoc s nájmem za tři měsíce, v této dotaci jsem obdržela cca 50% nákladů), co nechápu, proč mám vrátit nepokryté náklady ve výši 28.800,-Kč, i když každý měsíc musím platit náklady ve výši 27.000,-Kč což je za tři měsíce celkem 81.000,-Kč. I když mi bylo znemožněno podnikání musím stále platit v plné výši energie, plyn, vodu a další náklady s tím spojené. Vůbec nevím jak dále. Děkuju moc za radu. Klůcová Hana

Krátká odpověď:

Dobrý den, z Vámi poskytnutých informací nelze zcela jasně posoudit okolnosti případu, například v jakém období jste o dotaci žádala a v návaznosti na jakou konkrétní výzvu dotačního programu. Podmínky u jednotlivých výzev Ministerstva průmyslu a obchodu se mohou lišit. Pro další posouzení případu vycházejme z poslední výzvy č. 3 k programu podpory.


Obsah odpovědi:

Dobrý den, 

z Vámi poskytnutých informací nelze zcela jasně posoudit okolnosti případu, například v jakém období jste o dotaci žádala a v návaznosti na jakou konkrétní výzvu dotačního programu. Podmínky u jednotlivých výzev Ministerstva průmyslu a obchodu se mohou lišit. Pro další posouzení případu vycházejme z poslední výzvy č. 3 k programu podpory. 

Důvodem pro vrácení nepokrytých nákladů může být zaměření dotačního programu. Účelem dotačního programu COVID – Nájemné je dle čl. 2 odst. 1 pomoc vybraným podnikatelům s částečnou úhradou nájemného. Dotační programy jsou velmi přísné na přesné dodržení podmínek a účelu poskytování podpory. Je tedy vysoce pravděpodobné, že dotační program se týká čistě nájemného, a to bez nákladů na elektřinu, plyn, vodu atd. Často je třeba také zkoumat, které konkrétní dotační programy lze navzájem kombinovat. 

Pro náhradu části nákladů, které nejsou pokryty výnosy (nepokryté náklady), slouží program COVID – Nepokryté náklady. Jeho první dvě výzvy již byly ohledně podávání žádostí ukončeny. V poslední době však bylo vydáno avízo 3. výzvy programu pro rozhodné období od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021. 

Před vrácením předmětné částky se doporučuje prostudovat si odůvodnění a následné prověření vrácení poskytnutých finančních prostředků, popřípadě také prověření správnosti a pravdivosti emailu.

 

S pozdravem 

Michaela Konečná