Dobrý den,

status OSVČ v České republice si můžete ponechat i při podnikání ze zahraničí. Zmiňujete, že se do Švýcarska stěhujete na dva roky, přesně tato doba je klíčová:

Pokud plánujete v zahraničí podnikat po dobu menší, než 24 měsíců, na odvodech sociálního a zdravotního pojištění v ČR se nic nemění, pokud plňujete podmínky uvedené zde.  Aby byla tato skutečnost švýcarským úřadům zřejmá, je důležité mít vyplněný formulář S1, který si vyžádáte od Vaší zdravotní pojišťovny a formulář A1, podaný na OSSZ v místě Vašeho trvalého bydliště nejpozději 30 dní před odjezdem do zahraničí.

Jestliže plánujete v zahraničí podnikat po dobu delší, než 24 měsíců, je nutné provést odhlášení z pojištění z příslušné OSSZ a zdravotní pojišťovny a nahlásit se k pojištění ve Švýcarsku. To znamená, že budete odvádět tamní pojistné a mít možnost žádat o příslušné sociální dávky a zdravotní péči za shodných podmínek jako tamní občané. Vaše povinnost platit pojistné v ČR bude zanikat dnem uvedeným v písemném prohlášení. Po Vašem návratu do Čech je nutné, abyste se znovu přihlásila k plnění pojistného. K tomu je potřeba formulář E104, o který si zažádáte ve Švýcarsku. Tím dokládáte účast na tamním sociálním a zdravotním systému.  Pokud byste tento doklad nepředložila, byla byste povinna doplatit pojistné za celou dobu pobytu v cizině.

Důležité je taktéž zmínit, že na základě bilaterálních smluv mezi Evropskou unií a Švýcarskem mají občané EU nárok na sociální a zdravotní pojištění ve Švýcarsku jako v každé jiné zemi Unie.

S pozdravem a s přáním mnoha štěstí

Jan Jirmus