Dobrý den,

možnost uplatnit paušální výdaje se v tomto případě nemění – záleží však na Vás zhodnotit, jestli i v tomto případě bude stále výhodné uplatňovat paušální výdaje.

Co se povinnosti stát se plátcem DPH týče, dle § 54 odst. 1 písm. o zák č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, i toto plnění tvoří součást zákonného milionového obratu za 12 předchozích kalendářních měsíců. Výjimka by zde byla, pokud by příjem z této činnosti byl součástí doplňkové nebo občasné činnosti.

S pozdravem

Jan Jirmus