Dobrý den,

v případě, že zboží nakoupíte jako podnikatel či právnická osoba, prodejce má povinnost vydat Vám úplný daňový doklad s vyčíslenou DPH (dle ust. § 28 odst. 1 zákona o DPH). Stejnou povinnost má prodejce i v případě, že je zboží zasíláno do tuzemska (dle ust. § 28 odst. 2 zákona o DPH). Tedy v případě, že se ve Vašem případě jednalo o jednu z těchto situací, prodejce má skutečně povinnost vystavit Vám úplný daňový doklad.  V případě, že jste zboží nakoupil jakožto fyzická osoba a zboží nebylo zasíláno, prodejce je povinen vystavit pouze fakturu, která nemusí mít náležitosti daňového dokladu.

Pro určení, zda prodejce povinnost vystavit daňový doklad je také podstatné, jak jste kupní smlouvu uzavřel - myšleno, zda jste původní kupní smlouvu uzavřel jakožto fyzická osoba či jakožto podnikající fyzická osoba (případně jako zástupce osoby právnické). Pakliže jste uzavřel smlouvu jakožto nepodnikající fyzická osoba, prodejce nemá povinnost vystavit Vám poté doklad znějící na Vás, jakožto podnikající fyzickou osobu (či na právnickou osobu, kterou zastupujete). Je skutečně pravdou, že ve VOP prodejce je uvedeno, že eshop slouží pouze k nákupu zboží spotřebiteli, tedy lze předpokládat, že jste smlouvu skutečně uzavřel pouze jakožto fyzická osoba.