Dobrý den ,mám svatebni salon a na zamluvene šaty a zrusene plesy vystavují wouchery v hodnotě složené zalohy ,ale mám nyní problém s par klienty,kteří mě osočují ,že se obahacuji a zalohy nevracim ;-(…sama jsem šaty musela doplácet a doplacim a vznikl mi dluh na službách ,ikdyž jsem měla provozovnu uzavřenou …Ve smlouvě podepisují,že je záloha nevratna …Ale z důvodu pandemie to berou klienti jinak …je mi z toho smutno a i přes deprese fungovat musim .Potrebuji radu jaká já mám práva .Děkuji a pevné zdraví všem .Šafářová

Krátká odpověď:

Dobrý den, v daném případě nemáme dostatek informací, abychom Vám dali jednoznačnou odpověď. V případě, že Vaše smlouva se zákazníky neobsahuje speciální úpravu při zásahu vyšší moci, použijí se ustanovení občanského zákoníku. Při zásahu vyšší moci (za kterou je považována i pandemie koronaviru), která způsobí nemožnost plnění (např. nemožnost uskutečnění Vámi pořádaného plesu), si strany budou vracet veškerá plnění, která v rámci uzavřené smlouvy již uskutečnily.


Obsah odpovědi:

Ve Vaší situaci nelze poskytnout jednoznačnou obecnou odpověď. Vaše možnosti značně závisí na přesném znění smlouvy, kterou máte se zákazníky. V případě, že Vaše smlouva neobsahuje konkrétní úpravu při nemožnosti plnění, zásahu vyšší moci a podstatné změny okolností, bude se situace řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zejména ust. § 1765–1766, ust. § 2006–2008 a ust. § 2913 odst. 2).

Pandemii koronaviru je třeba považovat za vyšší moc – zejména v jejím počátku. V případě, že nelze realizovat Vámi pořádané akce z důvodu příchodu pandemie koronaviru, budou si strany povinny navrátit veškerá plnění, která si již poskytly (tedy i již zaplacené zálohy). V případě, kdy však došlo k uzavření smlouvy v průběhu pandemie, není splněna podmínka nepředvídatelnosti vyšší moci a je třeba již s případnou nemožností realizace počítat (a tedy i s případným propadem zálohy). Zde bychom se tedy přikláněli spíše k možnosti, že zákazníci nemají na vrácení zálohy právní nárok. Pro učinění konkrétního závěru by však bylo nutné se seznámit s konkrétním zněním smlouvy.

Trochu odlišná situace bude poté v případě pouhého zapůjčení šatů. Zde se dá předpokládat, že zákazníci dokonce často nepřistoupili k zapůjčení šatů, jelikož nechtěli svatbu pořádat za podmínek stanovených vládními opatřeními (tedy, kdy svatby nebyly výslovně zakázané). Každopádně v tomto případě máme za to, že při zapůjčení šatů a složené zálohy nebude (v případě, že jsou ve smlouvě zálohy uvedeny jako nevratné) Vaší povinností tyto zálohy vracet.

V každém případě je však nejlepším řešením stále dohoda s druhou stranou. I přes případné složitosti (či drobné ústupky) doporučujeme v první řadě toto řešení. Dále bychom doporučili pro případné předejití těmto sporům upravit uvedené záležitosti (vyšší moc, nemožnost plnění) přímo do smluv.

 

S pozdravem 

Anežka Rejzková