Dobrý den,

jistě můžete peníze zasílat i ze svého účtu – nepřesáhne-li celková suma v účetním období 5 milionů korun. Poté by bylo nutné finančnímu úřadu prokazovat původ peněz. Převod finančních prostředků určených k podnikání z Vašeho osobního účtu je možné označit jako formu daru. Daň z daru je od roku 2014 zrušena a tudíž tyto peníze podléhají dani z příjmu, která je pro Fyzické osoby 15% a pro Právnické osoby 19%.

S pozdravem a s přáním mnoha úspěchů

Jan Jirmus