Dobrý den, nejdříve velice děkuji za tuto možnost konzultace, nedaří se mi nikde dohledat odpověď. Kompenzační bonus pro OSVČ, podnikat jsem začala 09/2019 k žádosti za únor jsem teda zvolila průměr ze 3 po sobě jdoucích měsíce z 8 měsíců od zahájení činnosti = 03+04+05 /2020 pro žádost za březen jsem pak toto období posunula o měsíc 04+05+06 /2020 (což už je 8 měsíců + 1 po zahájení činnosti) - schváleno, vyplaceno pro žádost za duben jsem opět období posunula o jeden měsíc 05+06+07 - a dnes mi dorazil email o špatně zvolené období, že má být 3 po sobě jdoucích měsíce z 8 měsíců od zahájení činnosti = 03+04+05 /2020. Znamená to tedy, že pokud se využije tento výpočet, porovnává se stále stejné období - v mém případě pro všechny výpočty komp. bonusu pro únor, březen a duben období 03+04+05 /2020 - bez posouvání o měsíc? Je tento výklad FÚ v pořádku? Děkuji za odpověď Lenka Pokorná

Krátká odpověď:

Dobrý den, v případě Vámi využitého postupu při určování srovnávacího období budou srovnávacím obdobím skutečně 3 po sobě jdoucí měsíce v prvních 8 měsících podnikání, tedy 3 po sobě jdoucí měsíce z období 10/2019–5/2020.


Obsah odpovědi:

Otázka

Dobrý den, 

nejdříve velice děkuji za tuto možnost konzultace, nedaří se mi nikde dohledat odpověď.
Kompenzační bonus pro OSVČ, podnikat jsem začala 09/2019 k žádosti za únor jsem teda zvolila průměr ze 3 po sobě jdoucích měsíce z 8 měsíců od zahájení činnosti = 03+04+05 /2020 pro žádost za březen jsem pak toto období posunula o měsíc 04+05+06 /2020 (což už je 8 měsíců + 1 po zahájení činnosti) - schváleno, vyplaceno pro žádost za duben jsem opět období posunula o jeden měsíc 05+06+07 - a dnes mi dorazil email o špatně zvolené období, že má být 3 po sobě jdoucích měsíce z 8 měsíců od zahájení činnosti = 03+04+05 /2020. 
'namená to tedy, že pokud se využije tento výpočet, porovnává se stále stejné období - v mém případě pro všechny výpočty komp. bonusu pro únor, březen a duben období 03+04+05 /2020 - bez posouvání o měsíc? Je tento výklad FÚ v pořádku?

Děkuji za odpověď
Lenka Pokorná

Odpověď

V případě, kdy nelze použít základní určení srovnávacího období dle ust. § 8 odst. 3 zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 (tedy při pozdějším zahájení podnikání), vychází podnikatel z ust. § 8 odst. 4 zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021. Srovnávacím obdobím je tedy období 3 libovolných po sobě jdoucích měsíců v rámci prvních 8 měsíců podnikání. Toto neznamená, že musíte zvolit stále stejné měsíce, nicméně Vámi zvolené měsíce již nespadaly do 8 měsíců po zahájení činnosti. Můžete si tedy zvolit z měsíců 10/2019–5/2020.

Dovolujeme si také dodat, že ve Vašem případě bylo možné použít základní určení srovnávacího období dle ust. § 8 odst. 3 zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021. V takovém případě není možnost volby a je třeba tohoto ustanovení použít. Dle tohoto ustanovení by srovnávacím obdobím pro měsíc duben bylo období ledna až března 2020. S ohledem na vyjádření finančního úřadu Vám však evidentně bude akceptován i postup určení srovnávacího období pro nové podnikatele, tedy zvolení libovolných 3 po sobě jdoucích měsíců v rámci prvních 8 měsíců podnikání.

S pozdravem
Anežka Rejzková