Dobrý den, od září 2020 nemohu vycestovat do zahraničí, kde pracuji, mohu žádat o kompenzační bonus. Děkuji

Krátká odpověď:

Dobrý den, nárok na kompenzační bonus mít můžete (a tedy o něj žádat), pokud splňujete podmínky pro jeho výplatu dle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021.


Obsah odpovědi:

Otázka

Dobrý den, od září 2020 nemohu vycestovat do zahraničí, kde pracuji, mohu žádat o kompenzační bonus.

Děkuji

Odpověď

Aktuálně je pro OSVČ možnost žádat o kompenzační bonus za bonusová období únor 2021, březen 2021 a duben 2021, a to vždy do 2 měsíců od skončení bonusového období, a to na základě zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021 – odkazuje zde zejm. na § 6 , 8 , 11 a 13, kde jsou blíže vymezeny podmínky pro nárok na kompenzační bonus pro OSVČ. Bohužel nemáme dostatek informací o Vaší činnosti na to, abychom mohli přesně říci, zda nárok na kompenzační bonus nyní máte. Obecně došlo ke změně oproti kompenzačnímu bonusu za rok 2020, kdy není již vyžadováno přímé omezení či zákaz činnosti krizovými opatřeními. Rozhodujícím faktem nyní je, zda došlo k významnému dotčení Vaší činnosti v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření (za což by měl být považován i zákaz vycestování do zahraničí). Za významně dotčenou činnost je činnost považována při poklesu výše příjmů o 50 % ve smyslu § 8 zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021.

Co se týče faktu, že vykonáváte práci v zahraničí, je zejména podstatné, zda jste subjektem kompenzačního bonusu dle §2 zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021, tedy zda jste osobou samostatně výdělečně činnou dle zákona upravujícího důchodové pojištění. Za takovou osobu je považována osoba vykonávající samostatnou výdělečnou činnost na území České republiky případně mimo území České republiky, jestliže je vykonávána na základě oprávnění k výkonu takové činnosti vyplývajícího z právních předpisů České republiky. Tuto podmínku, předpokládám, splňujete.

S pozdravem
Anežka Rejzková