Dobrý den, píši s dotazem ohledně Kompenzačního bonusu 2022. V lednu jsem podal žádost, protože mi opakovaně s vlnou Covid-19 klesla poptávka a tím i můj příjem (můj obor je tvorba videí - režie, kamera, střih). Následně mi bylo telefonicky sděleno z Finančního úřadu, že můj obor není v seznamu zakázaných či omezených činností a dle faktur, které jsem na vyžádání zaslal, není z 50% navázán na činnost, která by byla zakázána či omezena. Bylo mi navrženo, abych vzal svou žádost o KB zpět, což jsem poté, kdy mi bylo opakovaně voláno, udělal. Nakonec jsem se však rozhodl podat žádost znovu, s tím, že mi bylo telefonicky řečeno, že tato žádost půjde do daňového řízení. Před podáním nové žádosti jsem ještě poslal odvolání, kde jsem popsal svou situaci a to, že s každou vlnou u mě klesla poptávka po mé práci a během vln Covid-19 jsem přišel i o několik projektů. Den po doručení odvolání na Finanční úřad jsem na svém on-line profilu Finanční správy objevil Úřední oznámení, kde se psalo, že mi paní úřednice doporučila vzít první žádost o KB zpět. Důvod byl ten, že jsem řekl, že můj obor není zakázán ani navázán na zakázanou činnost. Toto jsem sice řekl, ale vždy jsem to doplnil odůvodněním, že poptávka po mé práci s vlnou Covid-19 pokaždé klesla a to téměř až na 0. Takže paní úřednice vytrhla věty z kontextu a použila pouze pro ní přijatelnou verzi. Navíc během veškeré komunikace paní úřednice nikdy nereagovala na můj popis situace a vždy říkala to samé dokola. Rád bych se zeptal, jak mám nyní postupovat, zda mám např. napsat nějaké vyjádření k situaci, která u mě nastala. Nyní čekám, zda proběhne daňové řízení či ne. Děkuji.

Krátká odpověď:

Dobrý den, úvodem je třeba upozornit na to, že zákon neobsahuje výčet či seznam činností a oborů, při jejichž výkonu vzniká nárok na kompenzační bonus. Dále platně zpětvzatá žádost o kompenzační bonus již není předmětem daňového řízení o přiznání kompenzačního bonusu.


Obsah odpovědi:

Dobrý den,

 

úvodem je třeba upozornit na to, že zákon neobsahuje výčet či seznam činností a oborů, při jejichž výkonu vzniká nárok na kompenzační bonus. Dále platně zpětvzatá žádost o kompenzační bonus již není předmětem daňového řízení o přiznání kompenzačního bonusu. 

V návaznosti na Vámi poskytnuté informace je pro řešení věci důležitá interpretace zákona. Dle § 6 odst. 1 zákona č. 519/2021 Sb. ze dne 15. prosince 2021, o kompenzačním bonusu pro rok 2022 je předmětem kompenzačního bonusu „výkon samostatné výdělečné činnosti nebo výkon činnosti společnosti s ručením omezeným, které je subjekt kompenzačního bonusu společníkem, v bonusovém období, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, pokud jedna nebo více těchto činností byly významně dotčeny." 

Zákonem tedy není přesně stanovený seznam oborů a činností, které byly zakázány či omezeny v souvislosti s onemocněním COVID 19, a tedy mají nárok na kompenzaci. Pro možnost podat platně přihlášku o kompenzační bonus stačí, pokud byla Vaše činnost významně dotčena, což se prokazuje poklesem příjmů, popřípadě dalšími okolnostmi. 

Je třeba upozornit na skutečnost, že informace sdělované pracovníky úřadů telefonicky nemusejí být vždy zcela přesné a závazné. V návaznosti na telefonické doporučení pracovnice finančního úřadu, byť opakované, se nevytváří Vaše povinnost se těmito doporučeními řídit, a to zejména do chvíle doručení oficiální písemné výzvy k určitému postupu či jednání. 

V současné situaci se doporučuje vyčkat na daňové řízení. Pokud bude třeba Vaší součinnosti či bližšího popisu okolností, budete úřadem vyzván k doplnění žádosti. V případě rozhodnutí o Vaší žádosti s negativním výsledkem lze dále využít příslušných opravných prostředku dle znění rozhodnutí.

 

S pozdravem 

Michaela Konečná