Dobrý den, 

podmínky nároku na kompenzační bonus jsou dané zákonem, tedy i nutnost splnění podmínky poklesu příjmů. Ta je bohužel velmi striktní a výjimky pro případy, jako je Váš, v zákoně uvedeny nejsou. Ačkoli samozřejmě chápeme Vaši nepříjemnou situaci, která bezpochyby nespravedlivá je, dle našeho mínění nebude možné kompenzační bonus za duben a květen 2021 vyplatit. Jednak již uplynuly lhůty pro podání žádostí o kompenzační bonus za tato období, jednak i kdybyste žádosti podala, kompenzační bonus by Vám pro nesplnění podmínek vyplacen nejspíše nebyl. Co se týče Vašeho návrhu obrátit se na ministerstvo s výjimkou, toto učinit můžete, nicméně bohužel nepředpokládám, že by Vaší žádosti o výjimku bylo vyhověno. 

Je mi líto, že pro vás nemám příznivější informace a jsem s pozdravem,

 

Kateřina Výborová