Dobrý den,

každou smlouvu lze ukončit dohodou – v prvé řadě bych tedy začal komunikací s pronajimatelem a hledáním rozumného východiska.  Až v případě, že nenaleznete společné řešení, přišla by na řadu samotná výpověď z nájemní smlouvy.

Jestliže tento prostor sloužící podnikání nevyhovuje účelu zmíněnému ve smlouvě (tj. v tomto případě obchodní služby), máte dle Občanského zákoníku nárok na vypovězení nájmu i před uplynutím slouvou ujednané doby. Pronajímatel Vám však může na místo vypovězení nájmu nabídnout jiný náhradní prostor v odpovídající kvalitě. Je nutné, aby ve výpovědi z nájemní smlouvy byl uveden její důvod, jinak je neplatná. Výpovědní doba je tříměsíční.

Důkladně si prostudujte nájemní smlouvu, dle zákona není podmínkou platnosti smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání výslovné uvedení účelu nájmu. Nájemce současně nemá právo provozovat v předmětu nájmu jinou než sjednanou činnost nebo měnit způsob či podmínky jejího výkonu, než jak to vyplývá z účelu nájmu nebo z jiného ujednání stran anebo z toho, co bylo možné důvodně očekávat při uzavření smlouvy, pokud by tato změna způsobila zhoršení poměrů v nemovité věci nebo by nad míru přiměřenou poměrům poškozovala pronajímatele nebo ostatní uživatele nemovité věci.

Ještě jednou zdůrazňuji – pečlivě a v klidu si přečtěte nájemní smlouvu, jsou-li v ní ještě zvlášť upraveny podmínky výpovědi či odstoupení od smlouvy. Dále je vhodné zkontrolovat, zda smlouva splňuje všechny zákonné požadavky, pokud ne, je takováto smlouva neplatná a hledí se na ni, jako by nikdy nebyla uzavřena. Smlouva bude taktéž neplatná, je-li v ní uveden účel pronájmu jako provozování obchodních služeb i přes tu skutečnost, že pronajimatel si byl vědom, že tento prostor k tomuto účelu využít nelze. V tomto případě jednal pronajimatel nepoctivě a je povinnen Vám nahradit škodu.

S pozdravem

Jan Jirmus