Dobrý den, prosím o informaci, objednali jsme dopravu do Německa dopravce oficiální objednávku obdržel emailem potvrdil i ústně, nepřijel. Chceme mu dát penále museli jsme na rychlo objednat dražší dopravce. Prosím jak postupovat děkuji mnohokrát

Krátká odpověď:

Ve Vašem dotazu píšete, že „...objednávku obdržel emailem potvrdil i ústně.." Nedokážu z tohoto popisu přesně vydedukovat, jakým způsobem bylo co potvrzené. Dle zákona je smlouva uzavřena okamžikem, kdy přijetí nabídky nabývá účinnosti (tedy okamžikem, kdy Vám došlo potvrzení objednávky od dopravce).


Obsah odpovědi:

Dobrý den,

 

ve Vašem dotazu píšete, že „...objednávku obdržel emailem potvrdil i ústně.." Nedokážu z tohoto popisu přesně vydedukovat, jakým způsobem bylo co potvrzené. Dle zákona je smlouva uzavřena okamžikem, kdy přijetí nabídky nabývá účinnosti (tedy okamžikem, kdy Vám došlo potvrzení objednávky od dopravce).

 

Pokud došlo k písemnému potvrzení objednávky dopravcem (prostřednictvím emailu), přepravní smlouva byla uzavřena. K přesnější odpovědi by však bylo potřeba vědět, co vše bylo obsahem objednávky a jejího potvrzení, zda email obsahoval znění přepravní smlouvy či odkaz na obchodní podmínky dopravce apod.

 

Dle komentáře k zákonu nemusí při uzavření smlouvy dojít k převzetí zásilky dopravcem. K uzavření smlouvy postačí, aby se dopravce pouze zavázal, že zásilku převezme a přepraví do místa určení.

Nedojde-li k převzetí zásilky (věci) současně s podpisem smlouvy, vyplývá z povahy přepravní smlouvy, že odesílatel má právo nejprve dopravce požádat o převzetí zásilky a dopravce je na základě této žádosti povinen zásilku převzít.

 

Pokud tedy opravdu došlo k uzavření smlouvy o přepravě, potom byste měli mít nárok požadovat po dopravci náhradu škody, která Vám vznikla z důvodu porušení smlouvy dopravcem (a dále případně další nároky dle ustanovení obsažených ve smlouvě či obchodních podmínkách dopravce).

 

S pozdravem

 

Kateřina Výborová