Otázka

Dobrý den, prosím o  radu a navedení jak postupovat dále v případě, kdy pracovnice FÚ mi po podání žádosti o kompenzační bonus za 11-12/2021 telefonicky tvrdí, že z jejího pohledu na něj nemám nárok. Já jsem přesvědčená, že mám. Pracuji jako maskérka, vizážistka, dělám účesy, líčení a kosmetické služby na volné noze, kdy pracuji jako s.r.o. Najímají si mne produkce filmu, divadel, eventové agentury, ale také koncoví zákazníci na svatby, plesy, večírky ATP.

V uvedeném období mám oproti srovnávaných měsícům v r.2021 pokles příjmu 100%! Nikoliv tedy pouze 30, jak je v podmínkách kompenzačního bonusu uvedeno. Je to způsobeno sníženou, či naprosto nulovou poptávkou po těchto službách. Pracovnice FÚ však v tomto nespatřuje souvislost s vydanými vládními opatřeními, ( což nechápu) a tvrdí, že poskytování těchto služeb nebylo omezeno ani zakázáno, tudíž v tom že firmy pořádání vánočních akcí zrušily, nekonaly se plesy či jiné společenské akce a normálně se hrálo divadlo a točily se filmy ...mne tedy nemohlo v mé práci nijak omezit. Pomíjíme fakt, že si neuvědomuje, že se od pořadatelů dovídáme, že se nic nekonalo kvůli povinnosti kontrolovat zdravotní stav lidí a nést odpovědnost za to, že se akcí zůčastní jen očkování...a zároveň že mnozí koncoví zákazníci k vizážistce raději nešli, aby nemuseli dokazovat bezinfekčnosti a očkování ???? Prosím, jak mám správně argumentovat tak, aby i sytý hladovému uvěřil? Jsem zoufalá. Děkuji

Odpověď

Dobrý den, popsaná situace se jeví jako omezení provozu činnosti v souladu s tehdy platným Usnesením Vlády České republiky ze dne 25. listopadu 2021 č. 1066 o přijetí krizového opatření, v souvislosti s nímž vláda od 26. listopadu do 25. prosince omezila dle čl. 13 konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení. Skutečnost, že nedošlo k absolutnímu zákazu výše uvedených akcí, však ještě neznamená nemožnost jejich poklesu a s tím související snížené výdělky. Souvislost s opatřeními je tedy více než pravděpodobná. Jelikož vyhodnocování jednotlivých žádostí je zřejmě individuálně posuzováno, je třeba situaci – tak jak ji popisujete – předložit příslušnému úřadu.

Pokud Vám bylo zasláno nějaké oficiální rozhodnutí o nevyhovění Vaší žádosti, je třeba na toto včas reagovat, a to bližším vysvětlením Vaší situace s uvedením veškerých okolností, na kterých svoji žádost stavíte. Můžete použít níže uvedená konkrétní ustanovení právních předpisů pro podpoření argumentace. V každém případě se však doporučuje při komunikaci s příslušným orgánem dodržet zdvořilé jednání.

Dle zákona č. 519/2021 Sb. o kompenzačním bonusu pro rok 2022 účinného od 24. 12. 2021 má na kompenzační bonus nárok osoba samostatně výdělečně činná, osoba vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr a osoba společníka společnosti s ručením omezeným, pokud je dotčena na své činnosti. Konkrétně potom dle ustanovení § 8 odstavce 1 tohoto zákona se činnost povazuje za dotčenou, pokud výše příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z této činnosti nepřekročila ve srovnávaném období 70 % průměrné měsíční výše těchto příjmů plynoucích z téže činnosti ve srovnávacím období (tedy stručně řečeno: pokles příjmů o 30 %). Činnost se nepovažuje za významně dotčenou, pokud je pokles příjmů zjevně způsoben převážně jinými důvody než dopadem opatření podle § 1 (krizovými, mimořádnými nebo ochrannými opatřeními), péčí o dítě v souvislosti s onemocněním COVID-19 či nařízenou karanténou nebo izolací.

S pozdravem

Michaela Konečná