Dobrý den, prosím o radu - pro vyplacení kompenzačních bonusů 2022 za 1 i 2 období jsem využila druhé srovnávací období od 1. listopadu 2019 do 31. března 2020 (1/2020 - 3/2020) kdy jsem měla vyšší příjmy a nebyly ovlivněny letní sezónou, která by se mě týkala v prvním srovnávacím období (1.6.-31.10. 2021) (v létě jsou mé příjmy malé, jelikož jsou mí studenti na dovolené a výuka angličtiny probíhá minimálně. Přišel mi dnes email z FÚ - že moje profese není pokládána za sezónní, že tudíž mohu použít jen srovnávací období (1.6.-31.10. 2021) - ve kterém mi ale nárok na kompenzační bonus nevychází. Ještě pro úplnost cituji jejich podmínku pro druhé srovnávací období - období od 1. listopadu 2019 do 31. března 2020, nelze-li činnost v rozhodném období z důvodu jejího sezónního charakteru účelně vykonávat v žádném ze 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v rámci rozhodného období. Můj dotaz zní - opravdu nemám na KB nárok? Opravdu to mají udělané tak, aby nám to nevyšlo?? Děkuji za odpověď . S pozdravem, Zábranská Lenka (můžete i volat)

Krátká odpověď:

Dobrý den, dle Vámi zaslaných informací je třeba interpretovat několik věcí. Zákon č. 519/2021 Sb. ze dne 15. prosince 2021, o kompenzačním bonusu pro rok 2022, ve svém ustanovení § 8 odst. 3 písm. b) stanoví, že období od 1. listopadu 2019 do 31. března 2020 lze zvolit jako srovnávací období pouze tehdy, když nelze dotčenou činnost účelně vykonávat z důvodu jejího sezonního charakteru v žádném ze 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v rámci rozhodného období. Toto ustanovení tedy znamená, že byste svoji práci lektorky angličtiny nemohla vykonávat ani v září a v říjnu.


Obsah odpovědi:

Dobrý den,

 

dle Vámi zaslaných informací je třeba interpretovat několik věcí. Zákon č. 519/2021 Sb. ze dne 15. prosince 2021, o kompenzačním bonusu pro rok 2022, ve svém ustanovení § 8 odst. 3 písm. b) stanoví, že období od 1. listopadu 2019 do 31. března 2020 lze zvolit jako srovnávací období pouze tehdy, když nelze dotčenou činnost účelně vykonávat z důvodu jejího sezonního charakteru v žádném ze 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v rámci rozhodného období. Toto ustanovení tedy znamená, že byste svoji práci lektorky angličtiny nemohla vykonávat ani v září a v říjnu. 

V případě, že to tak opravdu je, je důležitá také interpretace sezónní práce. Dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích lze za sezónní práci považovat práci, která je závislá na střídání ročních období a zpravidla se každým rokem opakuje. Tato nejbližší legální definice tedy zcela nevylučuje, že se ve Vašem případě o sezónní práci nejedná. Můžete se zdvořile zeptat na příslušném finančním úřadě, na základě jakého ustanovení zákona či jiného zdroje tam usuzují, že ve Vašem případě o sezónní práci nejde. 

V případě, že však k naplnění podmínek pro využití srovnávacího období od 1. listopadu 2019 do 31. března 2020 nedošlo, je třeba si uvědomit, že dle § 8 odst. 3 zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022 mohou být srovnávacím obdobím 3 po sobě jdoucí měsíce v rozhodném období dle vlastní volby. Lze tedy zvolit například měsíce srpen, září a říjen. Je možné, že by Vám nárok na kompenzační bonus ve srovnání s konkrétně těmito měsíci mohl vyjít. V návaznosti na výše uvedené je třeba také upozornit na skutečnost, že již podanou žádost o kompenzační bonus lze ve lhůtě pro podání žádosti také změnit, a to dle § 15 odst. 4 zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022. Doporučuji tedy prověřit jednotlivé podmínky žádosti, srovnávací období a případně žádost o kompenzační bonus změnit. 

S pozdravem

 

Michaela Konečná