Dobrý den, provozuji restauraci ve Valašských Kloboukách. Po posledních omezeních z 1.11. a razantním poklesu tržeb v důsledků těchto kroků vlády jsem na hranici přežití. Pomalá a nedostatečná pomoc, dluhy státní správě (které jsou dle mého názoru neoprávněné) a neustálé kontroly a šikana úřadů, mě nutí se bránit. Existuje nějaká instituce (právní poradna), co mi pomůže čelit těmto útok ze stran úřadů a poradí mi v otázce dlužných plateb záloh z podnikání, které mi bylo vládou znemožněno? Mám za to, že pokud mi stát znemožní podnikat a krátí mě na mých výnosech, nemá právo požadovat odvody z "podnikání". Stále čekám, od 1.11.2021, na kompenzační bonus i programy z MPO. Další otázka ve změně programu antivirus, kdy nově nejsou propláceny platby záloh na zdrav. a soc. pojištění. Nevím proč. Poslal jsem již několik emailu na úřady i ministerstva a všude mě vždy odkazují jinde, že to není v jejich kompetenci. MPO mi 20.12. napsalo že programy již brzo zveřejní. Po více jak měsíci nic. Děkuji za případnou radu, kde žádat o pomoc s obranou proti tomuto likvidačnímu postupu státu.

Krátká odpověď:

Dobrý den, ohledně institucí, na které se můžete s otázkou dlužných plateb obrátit, je nejjistější variantou kontaktovat právního zástupce. Taková osoba je schopná odborně posoudit danou věc a pomoci Vám s řešením konkrétních nedoplatků na pojistném. V případě nižších financí se samozřejmě dají využít i veřejně přístupné právní poradny, které však negarantují zcela správný výstup. Pokud máte pocit, že jste byl dotčen na Vašich právech, můžete se zkusit obrátit na veřejného ochránce práv. Ten poté může upozornit na daný problém i státní správu.


Obsah odpovědi:

Dobrý den,

ohledně institucí, na které se můžete s otázkou dlužných plateb obrátit, je nejjistější variantou kontaktovat právního zástupce. Taková osoba je schopná odborně posoudit danou věc a pomoci Vám s řešením konkrétních nedoplatků na pojistném. V případě nižších financí se samozřejmě dají využít i veřejně přístupné právní poradny, které však negarantují zcela správný výstup. Pokud máte pocit, že jste byl dotčen na Vašich právech, můžete se zkusit obrátit na veřejného ochránce práv. Ten poté může upozornit na daný problém i státní správu.

Žádný z výše uvedených subjektů Vám však nezaručí zrušení povinnosti hradit závazky vůči státu ani nemá v pravomoci měnit či rušit omezení podnikání či jiná protiepidemiologická opatření. Pro poskytnutí odpovědí na Vaše případné dotazy nejen o podpoře podnikání během koronaviru dále pomáhá společnostem a OSVČ i celostátní informační linka Ministerstva průmyslu a obchodu na telefonním čísle 1212.

Co se týče Vaší povinnosti hradit zdravotní a sociální pojištění, popřípadě též daně, na té se nic nemění ani v době pandemie. Dokud stát či jednotlivé pojišťovny nerozhodnou o zproštění povinnosti odvody hradit, jako tomu bylo v roce 2020, máte tuto povinnost stále. Jelikož nedošlo k úplnému znemožnění podnikání, ale pouze k jeho omezení, stát je oprávněn odvody stále vymáhat.

Pro finanční úlevu podnikatelům byly zřízeny mnohé finanční kompenzace, na něž však neplyne ze zákona nárok. Většina bonusů je uplatnitelná skrze specifickou žádost zaslanou na příslušný úřad v řádném termínu a v požadované podobě (např. prostřednictvím formuláře). Některé finanční bonusy se dají také navzájem kombinovat. Pokud jste si řádně o finanční kompenzaci zažádal a splňujete veškeré náležitosti pro její získání, může vyřízení žádosti chvíli trvat, avšak rozhodně o ni nepřijdete.

O nastavení jednotlivých kompenzačních programů rozhoduje vláda. Znovu připomínám, že na kompenzace ze strany státu neexistuje žádný nárok. Momentálně je možné žádat o tyto kompenzační programy: program Antivirus A, Antivirus B, popřípadě i Kompenzační bonus pro rok 2022. Ze záručních programů je to program COVID III. Programy zatím bez zveřejněné lhůty pro podání přihlášky jsou dále COVID 2021 a COVID-Nepokryté náklady. Stále také platí odklad evidence EET, a to do 1. 1. 2023. Informace o plánování dalšího liberačního daňového balíčku pro rok 2021 není známa. Přehled aktivních programů je dostupný například na stránkách https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/covid-dotacni-rozcestnik--259263/.

S pozdravem

Kateřina Výborová