Ke znovuotevření restaurací došlo k 31.5.2021, od tohoto data bohužel nejsou nabízeny žádné dotační programy - vyjma programu Antivirus A (pouze pro případ nařízené karantény či izolace zaměstnance). Za období do 31. května 2021 je možné čerpat COVID nepokryté náklady - výše této podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období (krátí se o již obdrženou podporu za stejné období). Hlavní podmínkou pro čerpání této dotace je pokles obratu o 50 % oproti roku 2019 (bližší informace na https://www.mpo.cz/naklady). Za období do 31. května 2021 je také možné čerpat program Antivirus ve všech režimech a kompenzační bonus (https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/novy-kompenzacni-bonus-2021). Covid 2021 je poté možno čerpat pouze za období do 9. května 2021.

S pozdravem

Anežka Rejzková