Dobrý den, Prozatím jsme dodržovali nařízení, ale už dál nemůžeme. Jsme opravdu povinni kontrolovat a nevpustit neockovaneho zákazníka do provozu? Podle nás vyžadováním dokladu a případným nevpustenim porusujeme par. 338 trest. zak. A par. 6 zákona o ochraně spotřebitele. Co nám hrozí pokud prestaneme přistupovat na diskriminační omezení? A co hrozí naším zákazníkům? Provoz je bazén a plavání dětí s rodiči i bez rodičů (od 6 měsíců do cca 8 let) plus wellness - sauna. Děkuji za radu. Už toho je opravdu dost... Jan Havelka

Krátká odpověď:

Dobrý den, nyní platí, že pokud by při případné kontrole dodržování opatření bylo zjištěno, že jste obsloužili zákazníka, aniž byste předtím zkontrolovali jeho bezinfekčnost (případně ho zkontrolovali a vpustili do zařízení, přestože by nesplňoval dané podmínky bezinfekčnosti), hrozí Vám pokuta, a to až do výše 1 000 000 Kč (podle § 10 odst. 2 písm. b) pandemického zákona). Váš zákazník by při případné kontrole, pokud by nedodržel podmínky bezinfekčnosti, mohl dostat pokutu až do výše 500 000 Kč (podle § 11 odst. 2 písm. b) pandemického zákona).


Obsah odpovědi:

Dobrý den, 

nyní platí, že pokud by při případné kontrole dodržování opatření bylo zjištěno, že jste obsloužili zákazníka, aniž byste předtím zkontrolovali jeho bezinfekčnost (případně ho zkontrolovali a vpustili do zařízení, přestože by nesplňoval dané podmínky bezinfekčnosti), hrozí Vám pokuta, a to až do výše 1 000 000 Kč (podle § 10 odst. 2 písm. b) pandemického zákona). Váš zákazník by při případné kontrole, pokud by nedodržel podmínky bezinfekčnosti, mohl dostat pokutu až do výše 500 000 Kč (podle § 11 odst. 2 písm. b) pandemického zákona). 

Aktuálně platným opatřením (https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/12/Mimoradne-opatreni-%E2%80%93-omezeni-maloobchodniho-prodeje-zbozi-sluzeb-a-poskytovani-sluzeb-s-ucinnosti-od-3.-1.-2022.pdf) jsou podmínky pro provoz bazénů, saun a podobných zařízení upraveny v bodu 9. 

Toto opatření Ministerstva zdravotnictví (MZ) je vydáno na základě pandemického zákona (§ 2) a zákona o ochraně veřejného zdraví (§ 69 odst. 1 písm. i)), dle kterých může MZ vydat opatření, kterým přikáže určitou činnost přispívající k likvidaci epidemie. Ani v jednom z uvedených zákonů se však nemluví o povinnosti soukromých osob kontrolovat dodržování takových opatření zákazníky ani o povinnosti zákazníků podrobit se takové kontrole ze strany soukromých osob. Nařízení takové povinnosti je překročením pravomoci – stát nemůže delegovat pravomoc kontrolovat dodržování opatření na soukromé subjekty. 

Jakkoli se vedou diskuse o tom, zda je takové opatření MZ zákonné či ne (a dle našeho názoru zákonné není), konečné rozhodnutí soudu ohledně této problematiky zatím neexistuje. Nelze tedy dopředu předvídat, jak by případný spor ohledně vyžadování bezinfekčnosti zákazníků dopadl. Nedovolím si proto poradit ve smyslu „bezinfekčnost od klientů vyžadovat nemusíte, požadovat informace o zdravotním stavu klientů je nezákonné". Výše uvedené opatření MZ doposud zrušeno jako nezákonné nebylo. (Ačkoli samozřejmě není vyloučeno, že k tomu dojít může.) 

Ke kontrole dodržování opatření je oprávněna hygiena i policie, a to podle kontrolního řádu. Co se týče potom samotného projednání případného přestupku, podle pandemického zákona (§ 12) projednává přestupky (tedy porušení povinností stanovených opatřením vydaným na základě tohoto zákona) hygiena. Policie může takový přestupek projednat příkazem na místě (§ 12 odst. 3). Případně, pokud policie neprojedná přestupek přímo na místě, podle § 10 odst. 2 zákona o obecní polici oznámí podezření na přestupek příslušnému orgánu (tedy v tomto případě hygieně) – a ta ho pak projedná. 

S ohledem na výše uvedené tedy doporučuji bezinfekčnost osoby před jejím obsloužením kontrolovat.

 

S pozdravem

 

Kateřina Výborová