Dobrý den,

v prvé řadě je potřeba zařídit živnostenské oprávnění – a to v oboru hostinská činnost. Pro získání je nutné splnit zákonné podmínky, zejména doklad o vzdělání v gastronomickém nebo příbuzném oboru. nebo doložení praxe v minimální délce 6 let. Pokud zvažujete prodej alkoholických nápojů, je nutnéé si na živnostenském úřadě zařídit i koncesi k prodeji lihu. Dále je nutné prokázat Vaši způsobilost k práci s potravinami – ta se prokazuje zdravotním průkazem, který Vám vydá Váš obvodní lékař. 

Nezapomeňte ani např. na komunikaci se stavebním úřadem – od kterého budete potřebovat souhlas k užívání prostor pro účely hostinské činnosti. Zde je potřeba vypracovat projektovou dokumentaci, která bude splňovat zákonné podmínky a bude prokazovat, že ve Vašem podniku budou dodržovány veškeré bezpečnostní normy a zároveň i normy protipožární ochrany. K tomu může být zapotřebí i kladné stanovisko krajské hygienické stanice, která potvrdí, že nebude v místě provozu docházet k porušování hygienických norem

S podnikáním v oboru gastronomie jsou taktéž spojeny tři základní oblasti – personál, finance a místo výkonu podnikání. Všechny tyto tři složky musí být právně ošetřeny a zároveň jsou společné a všeobecné pro další typy podníkání.

Pokud Vás tyto byrokratické náležitosti neodradily od startu Vašeho podníkání, přeji Vám mnoho zdaru a úspěchu

Jan -Jirmus