Dobrý den, Rád bych se zeptal zda výroba klecí ze dřeva, na způsob skříně, spadá pod řemeslnou živnost v oboru truhlářství a tudíž zda potřebuji odbornou způsobilost pro získání oprávnění? Děkuji

Krátká odpověď:

Dobrý den, dle Vámi poskytnutých informací opravdu jde o řemeslnou živnost a je k ní tedy třeba doložit odbornou způsobilost. Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností upravuje také živnost spočívající v truhlářství a podlahářství. Obsahovou náplní živnosti truhlářství jsou podle tohoto nařízení „rukodělné odborné práce a práce na dřevoobráběcích strojích při výrobě nábytku, stavebně truhlářských výrobků (oken, dveří, stěn a podobně), dřevěných konstrukcí a rozmanitých průmyslových i užitkových výrobků ze dřeva. Provádění oprav a rekonstrukcí všech druhů výrobků v celém rozsahu truhlářské technologie." Výroba klecí ze dřeva tak dle výše uvedeného výčtu činností pod truhlářství patří a jedná se zcela jasně o živnost řemeslnou.


Obsah odpovědi:

Dobrý den,

 

dle Vámi poskytnutých informací opravdu jde o řemeslnou živnost a je k ní tedy třeba doložit odbornou způsobilost. Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností upravuje také živnost spočívající v truhlářství a podlahářství. Obsahovou náplní živnosti truhlářství jsou podle tohoto nařízení „rukodělné odborné práce a práce na dřevoobráběcích strojích při výrobě nábytku, stavebně truhlářských výrobků (oken, dveří, stěn a podobně), dřevěných konstrukcí a rozmanitých průmyslových i užitkových výrobků ze dřeva. Provádění oprav a rekonstrukcí všech druhů výrobků v celém rozsahu truhlářské technologie." Výroba klecí ze dřeva tak dle výše uvedeného výčtu činností pod truhlářství patří a jedná se zcela jasně o živnost řemeslnou.

Dle § 21 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, je třeba u živností řemeslných doložit doklad o odborné způsobilosti. Takovým dokladem může být například potvrzení o řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem či maturitní zkouškou nebo vyššího odborného či vysokoškolského vzdělání v příslušném oboru, potvrzení o uznání odborné kvalifikace vydané příslušným orgánem. Popřípadě též u činnosti truhlářství také doklady o odborné kvalifikaci, na základě kterých tuto činnost osoba vykonávala po určitou dobu v jiném členském státě Evropské unie dle § 7 odst. 5 živnostenského zákona. 

Výše uvedené dokumenty mohou být dále nahrazeny doklady o řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem či maturitní zkouškou nebo o ukončení vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru vzdělání. Také dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, dokladem o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti oboru činnosti nebo o řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, nebo také dokladem o vykonání šestileté praxe v oboru.

 

S pozdravem 

Michaela Konečná