Dobrý den,

ze zákona Vám, jako prodejci, plyne povinnost vystavit každému zákazníkovi doklad o prodeji. Typy plateb samozřejmě můžete vzájemě kombinovat, nemusíte přijímat platby pouze v hotovosti, nebo pouze bezhotovostní platby. U každého typu platby je ovšem potřeba vydat odlišný platební doklad.

U plateb v hotovosti se zákazníkovi vystavuje buďto paragon, prodejka nebo příjmový pokladní doklad. Bločky s těmito doklady jistě seženete v každém papírnictví.

U bezhotovostní platby (např. bankovní převod) se vystavuje faktura. Tu můžete vystavit jak před provedením platby, tak po ní. Každá faktura musí obsahovat označení obou stran (tj. Vás a zákazníka) – jméno a příjmení (či název firmy), adresa (či sídlo firmy) a IČO. Dále je důležité, aby každá jednotlivá faktura byla označena datem jejího vystavení a odlišena číselným označením (např. "Faktura č. 204081"). Samozřejmě je nutné dále uvézt i výši částky a číslo bankovního účtu k převodu.

Faktury se dají vystavovat i k platbám v hotovosti. Z praxe mohu říct, že pro většinu zákazníků je faktura přijatelnější, než paragon, už jen vzhledem k jejich případnému účetnictví. Pro tento případ je vhodné, aby samotné faktury byly viditělně odlišené na ty, které sloužily k platbě v hotovosti a které k bankovnímu převodu.

Na závěr bych rád zmínil, že kopii každého dokladu si sama necháváte, už jenom kvůli Vašemu vlastnímu účetnictví.

S pozdravem

Jan Jirmus