Otázka:

Dobrý den. Za loňský rok jsme jako odbory měli dva přijmy formou daru od zaměstnavatele v celkové výši 50.000,-. Tyto přijmy byly využity jednou na pohoštění pro bývalé zaměstnance (členy OS), kteří již odešli do důchodu a další část se využila ke koupi dárkových Sodexo poukazů (celkové výdaje převýšily ty příjmy). Musíme tyto příjmy dokládat do daňového přiznání? Pakliže ne, a jiné příjmy jsme neměli, tudíž nemusíme daňové přiznání podávat nebo musíme a uvedeme tam tyto pohyby, jestliže ano, do jaké kolonky?A další dotaz, příjmy, které měli členové OS vypláceny formou příspěvků na dopravu, musí jako fyzické osoby uvádět do svého daňového přiznání? 

Odpověď:

Dobrý den, dary jsou osvobozené od daně z příjmů. Pokud jste žádné jiné příjmy neměli, daňové přiznání podávat nemusíte. Pokud jde o příspěvky na dopravu, byly pravděpodobně zdaněny u zaměstnanců v rámci závislé činnosti. V tom případě se tyto příjmy již dále nezdaní.