Dobrý den,

s dovolením bych Vás odkázala na aktuální mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 14601/2021-12/MIN/KAN ze zde 14. května 2021 dostupné např. zde: Mimořádné-opatření-–-omezení-obchodu-a-služeb-s-účinností-od-17.-5.-2021-1.pdf (mzcr.cz)

Dle tohoto opatření provozovatelé stravovacích služeb musí dodržovat jistá hygienická pravidla (k tomu viz odst. 1. písm b) – například tedy musí zajistit maximální počet 4 osob u jednoho stolu (nebo i více za předpokladu rozestupu alespoň 1,5 metru), musí zajistit dezinfekci rukou, je zakázána produkce živé hudby a tance apod. Samotnou podmínku negativního testu musí splnit zákazníci (jen při jejím splnění mohou vstoupit na zahrádku) a ti tedy také budou splnění této podmínky prokazovat případné kontrole hygieny či policie. Provozovatel stravovacího zařízení tedy nebude kontrolován, zda jsou v jeho podniku pouze zákazníci s negativním testem.

S pozdravem,

Kateřina Výborová