Dobrý den, 

kompenzační bonus a program COVID - 21 bohužel opravdu nelze kombinovat. Nemohu potvrdit, zda to již od začátku bylo zakomponováno ve webové aplikaci ve formě čestného prohlášení, ale z našich poznatků bohužel musím konstatovat, že ve výzvě byla podmínka nemožnosti kombinace dvou zmíněných podpor již od samého začátku.

Jednou z možností je vrátit kompenzační bonus a požádat místo toho o program COVID - 21.