Otázka

Jak mám reagovat, když přijde kontrola na vedení zákazníků na masáž. Mám web s rezervačním systémem www.zlaterucedagmar.com , kde se v rámci gdpr zavazuju neposkytovat údaje třetím stranám. Nejradši bych je odpalkovala argumentem hyper/supermarketů, plných MHD a pod

Klienti jsou pracující, tudíž v práci jsou testováni. Osobně jsem se klientům zavázala, že budu absolvovat testy 2x v týdnu PO a ČT oproti 1x v zaměstnání. Včera první den otevření jsem u dvou klientů viděla neg.test v aplikaci mobilu a u jedné jen na dobré slovo. Čestné prohlášení nevedu. Jen spojený rezervační systém s Google kalendářem. Snad to bude stačit. Chci aby se u mne klienti cítili královsky, ne jako sledováni.

Odpověď

Dobrý den,

podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. dubna 2021 s účinností od  3. května 2021 Č. j.: MZDR 14601/2021-7/MIN/KAN (dostupné např. zde: Microsoft Word - MO, kterým se stanovuje omezení obchodu a slu~eb s ú inností od 3.5.2021 (mzcr.cz)) máte jakožto provzovatel masérských služeb povinnost vést evidenci zákazníků pro potřeby případného epidemilogického šetření. Pro bližší podmínky a Vaše povinnosti Vás tímto odkazuji na výše uvedené opatření. V odůvodnění tohoto opatření je mimo jiné k evidenci zákazníků uvedeno následující:

Evidence údajů poskytovatele služby je na dobu nezbytnou pro provedení epidemiologického šetření orgánem ochrany veřejného zdraví a to nezbytném rozsahu. Taková evidence, aby mohla sloužit pro uvedený účel, by měla obsahovat identifikaci zákazníka (jméno, příjmení), kontaktní údaje zákazníka (nejlépe telefonní číslo), informaci o čase poskytnutí služby (od kdy, do kdy) a informaci, který zaměstnanec poskytoval služby tomuto zákazníkovi. Tuto evidenci by měl poskytovatel uchovávat 30 dnů.

V bodě I. odst. 14. tohoto opatření jsou dále stanoveny podmínky vstupu zákazníka do provozovny (zejména tedy možnosti prokázání negativního testu na covid). K výše uvedené evidenci údajů bych tedy vždy připojila záznam o negativním testu příslušného klienta.

S pozdravem,
Kateřina Výborová