Otázka

Má provozovna nemusela být zavřena. Přesto mé příjmy poklesly o 70%. Mám nárok na kompenzacní bonus?

Odpověď

Ano, i v tomto případě máte na kompenzační bonus nárok. Mějte však na paměti, že musíte splnit také další podmínky definované zákonem o kompenzačním bonusu.

Zároveň upozorňujeme, že výše zmíněné platí pouze pro Kompenzační bonus 2021, tedy ten, který je vyplácený od druhé poloviny února 2021.