Otázka

Musí společník s.r.o. vrátit Kompenzační Bonus, který čerpal souběžně s programem Covid Ubytování II nebo se tato povinnost týká jen OSVČ ?

Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 95/2021 Sb. o kompenzačním bonusu subjektu kompenzačního bonusu nevzniká nárok na kompenzační bonus za kalendářní den, za který obdržel podporu související se zmírňováním následků výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2, s výjimkou podpory poskytované v rámci programu Antivirus nebo programu tento program nahrazujícího, a podpory, která slouží k úhradě nájemného (obdobně platilo i dle ust. § 9 odst. 1 písm. c) předchozího zákona o kompenzačním bonusu č. 461/2020 Sb.). Pravidlo se vztahuje na všechny subjekty kompenzačního bonusu, tedy jak na OSVČ, tak na společníky s.r.o. Pokud jste tedy obdržel podporu z programu Covid Ubytování souběžně s kompenzačním bonusem, nárok na kompenzační bonus Vám nevznikl a měl byste ho vrátit.

S pozdravem,
Kateřina Výborová