Otázka

Dobrý den,

od listopadu 2020 čerpáme podporu Antivirus. Za měsíce leden a únor 2021 jsme podali žádost za oba měsíce najednou koncem března 2021. Došla nám zpráva, že za leden podpora již nemůže být vyplacena vzhledem k nedodržení lhůty pro podání žádosti (vyúčtování), která je ujednána v Dohodě o poskytnutí příspěvku cíleného programu Antivirus. Pokud jsme tedy chtěli podat žádost ze leden, muselo tak být učiněno do konce února 2021. Je prosím možné se proti této skutečnosti nějak bránit? Nebo řeší se případně nějaká změna týkající se podmínek těchto uzavřených Dohod?

Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

jak píšete, pokud jste žádost (vyúčtování) za měsíc leden 2021 podali až koncem března 2021, podpora Vám již vyplacena být nemohla vzhledem k tomu, že v Dohodě o poskytnutí příspěvku cíleného program Antivirus (dále jen „Dohoda“) je ujednáno, že zaměstnavatel má doložit výkaz (vyúčtování) nejpozději do konce měsíce následujícího po uplynutí vykazovaného měsíčního období (článek IV odst. 7.). Podmínky jsou tedy specifikovány přímo v Dohodě. Zaměstnavatel je v Dohodě předem informován o správných postupech a je na něm, aby se ujednáními dohody řídil. Zároveň svým podpisem na dohodě stvrzuje, že je informován o nevyplacení příspěvku, pokud ujednání nedodrží (článek I odst. 2.). Za měsíc leden 2021 tedy v případě doložení vyúčtování až koncem března 2021 nárok na příspěvek programu Antivirus bohužel nemáte.

Ohledně změn týkajících se podmínek Dohody Vás odkáži na následující stránku: Antivirus - podpora firem (mpsv.cz). Naleznete zde příslušné změny, které se však lhůty k podání vyúčtování netýkají.

S pozdravem,
Kateřina Výborová