Otázka

V roce 2019 jsem měl přerušené podnikání a byl jsem hlášen na Úřadu práce (podával jsem tedy nulové daňové přiznání). Od začátku ledna 2020 jsem obnovil svou živnosti. V době od 12.3.2020 do 15.2.2021 mi byl kompenzační bonus vždy přiznán.  Další žádosti (od 16.2.2021) byly zamítnuty, prý na základě nulového daňového přiznání. Lze posuzovat nárok dle příjmu v červnu až srpnu 2020? Finanční úřad mi tvrdí, že to možné není. 

Odpověď

V rámci nového kompenzačního bonusu je k přerušené živnosti pro účely výpočtu kompenzačního bonusu přistupováno stejně, jako k nepřerušené živnosti. To znamená, že pro vás platí srovnávací období stanovené zákonem. Jelikož jste v té době měl příjem z živnosti 0,- Kč, nemůžete dokázat pokles tržeb ve srovnávacím období. 

Ať je to jakkoliv nespravedlivé, na kompenzační bonus vám v tomto případě bohužel nárok nevzniká.