Otázka

Jsem OSVČ a pracuji v Německu jako pečovatelka. Jsem rezidentem České Republiky, tudíž pracuji 1 měsíc v Německu a druhý v Čechách, takhle po celý rok. Díky koroně jsem přišla o práci v Čechách.

Takže, kromě jiného, nesplňují zákonnou povinnost odpracovat polovinu času doma a i moje příjmy se tímto výrazně snížily. Otázky mám hned dvě. Jaký postih se mě může dotknout, pokud nyní nemám možnost pracovat v Čechách a druhá mám, v tomto případě, nárok na nějakou kompenzaci a pokud ano, na jakou?

Odpověď

Postih by se Vás dotknout neměl (pokud odvedete daně tak, jak máte). 
Mohla byste mít nárok na kompenzační bonus, pokud splňujete podmínky pro jeho výplatu dle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021.