Otázka

Jsem podnikatel v insolvenci. Mohu čerpat kompenzační bonus zpětně nebo se vyplácí pouze od doby, kdy byl nově schválen i pro nás?

Odpověď

V tomto případě lze žádat o kompenzační bonus i zpětně a to za všechna podzimní období.