Když bonus znamená vlastně malus

Kompenzační bonus. Terminus technicus, který již téměř rok rezonuje veřejným prostorem. Média prakticky denně informují o miliardách, které - podobně jako holubi - přilétají na konta živnostníků a podnikatelů. Ministři se chlubí tím, že jde o jeden z nejlépe fungujících programů pomoci v době Covid. Když zhasnou světla reflektorů, které nasvěcují oslavnou vládní rétoriku, změní se však bonus v malus. Průměrný zaměstnanec, který se přihlásí na úřad práce, dostává totiž od státu násobně víc peněz.

Jednoduchá matematika. Žadatel o podporu v nezaměstnanosti, který má 2 děti a pobírá průměrnou mzdu (35402 korun hrubého), dostane od státu za 5 měsíců 86 308 korun čistého. Podnikatel se dvěma dětmi, kterému vláda zakázala pracovat, dostane od státu za stejnou dobu jen 53 550 korun! A to bez ohledu na předchozí výši výdělků. Navíc musí mít trochu štěstí. Překážek, které mu stát klade do cesty, je totiž víc, než prstů na ruce.

Překážka první – nejednoznačnost.

O kompenzační bonus může žádat podnikatel, který byl omezen nad míru obvyklou, a v případě schválení žádosti jsou mu peníze vyplaceny bez zbytečného odkladu. Co přesně tyto termíny znamenají již nikdo neříká. Jinak se tak může na žadatele dívat úředník třeba v Chebu a jinak třeba v Břeclavi.

Překážka druhá – složitost.

V zákoně o kompenzačním bonusu nejsou přesně definovány podmínky. Ty jsou důmyslně ukryty v dalších devíti zákonech, na které tato norma odkazuje. Podmínky se navíc v čase mění, takže by měl být každý podnikatel ve střehu, zda to, co platilo včera, je v platnosti i dnes. Snadno se tak může stát, že kontrola, která na úspěšného žadatele přijde, najde nějakou chybičku. Podnikatel je pak označen cejchem podvodníka, či parazita.

Překážka třetí – otálení.

Vláda ze dne na den zakázala stovkám tisíc podnikatelů pracovat. Namísto okamžité nabídky pomoci pak měsíc vyčkávala, co to udělá. Řada osob se v mžiku ocitla bez peněz. Někteří ukončili, či přerušili svou živnost, jiný se po pár týdnech přihlásil na úřad práce. Ti všichni tak ztratili na slibovanou pomoc nárok. Trestuhodná měsíční prodleva zafungovala jako první síto a odstranila část těch, kteří pomoc potřebovali nejvíce.

Překážka čtvrtá – eliminace.

Kompenzační bonus není určený všem, kterým vláda práci zakázala. Vyloučeny byly osoby pracující na dohody a osoby, které mají s r.o. Tohle sice - po jejich několikaměsíčním vyhladovění - ministři změnili, ale zároveň vytvořili jiný paradox. Zatímco OSVČ a dohodáři, kteří se dostali do potíží a spadli do tenat exekuce, o bonus zažádat mohou, subjekty v insolvenci na bonus nárok nemají.

Překážka pátá – nespravedlnost.

Máte jedno IČO a v jeho rámci provozujete více živností? Tak to je vážně smůla. Vládu taková marginálie vlastně nezajímá. Ministři si zjevně neumí představit, že třeba fotograf, kromě vlastní služby, provozuje ještě ateliér a také krámek, kde je možné zakoupit knihu a dát si k tomu kávu. Kompenzační bonus se prostě váže jen a pouze k IČO bez ohledu na počet omezených činností.

Překážky, které vláda spojila s kompenzačním bonusem, tím ani zdaleka nekončí. Kompenzační bonus je problém např. pro samoživitelky, protože se pro rozhodné období stává započitatelným příjmem. Deklarovaný kompenzační bonus je navíc ve skutečnosti o cca třetinu nižší, protože je potřeba z přijaté pomoci odvádět zálohy na pojistné, etc, etc,etc. K tomu je nutno připočíst i nezměřitelnou škodu společenskou, kterou vládní kompenzační bonus přinesl. Veřejnosti je totiž tahle „pomoc" prezentována jako milodar, který „za nic" podnikatelé od premiéra a ministrů dostávají. Ani slovo o tom, že vše je vypláceno z daní, které podnikatelé každoročně odvádí. Ani slovo o tom, že služby a maloobchod tvoří 2/3 HDP. Marketingový trik a vládní klam byla už i ta počáteční „pětadvacítka". V reálu to byla maximální možná částka, o kterou bylo možné žádat. A navíc to nebylo za měsíc, ale za měsíce téměř dva.

Kompenzační bonus. Terminus technicus, který známe již téměř rok. Měl být jakousi náhradou ušlého zisku a zároveň podporou živnostníků a podnikatelů. Nic z toho kompenzační bonus není. Správné pojmenování by bylo kompenzační malus. Jeho cílem vždy bylo jen obalamutit veřejnost a umlčet tak všechny, kterým vláda vzala možnost svobodně se rozhodovat a pracovat. Podnikatelské odbory viní vládu nejen z devastace celého sektoru ekonomiky, ale i ze zamoření veřejného prostoru. Ten je intoxikován vládní šalbou, lží a klamem.
Podnikatelské odbory – Unie podnikatelských a živnostenských spolků z.s. mají již více než 14700 členů a jsou druhým největším podnikatelským spolkem v ČR. Podnikatelské odbory hájí práva a zájmy podnikatelů a živnostníků proti neoprávněným zásahům státu do českého podnikání.

Článek byl napsán pro Forum24.

Analýza zákona o kompenzačním bonusu (prozatím v jeho první verzi a jejích novelách).

Radomil Bábek
předseda výboru
Podnikatelské odbory