Otázka

Mám nárok na kompenzační bonus v případě, že jsem zaměstnána na částečný/plný úvazek a OSVČ mám jako vedlejší činnost?

Odpověď

O kompenzační bonus můžete žádat pokud jste zaměstnána na částečný úvazek a dokonce i v případě, pokud byste byla zaměstnána na plný úvazek. Musíte však splňovat podmínku, že v rozhodném období nebo v srovnávacím období (podle toho, které období si zvolíte) pocházela více než polovina vašich příjmů z činnosti OSVČ, která byla zasažená pandemií koronaviru.